libqt5gui5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm


Advertisement

Description

libqt5gui5 - Qt GUI library

Property Value
Distribution ROSA Enterprise Desktop
Repository ROSA Contrib Updates i586
Package name libqt5gui5
Package version 5.2.1
Package release 2-rosa.lts2012.0
Package architecture i586
Package type rpm
Installed size 5.17 MB
Download size 1.51 MB
Official Mirror mirror.rosalab.ru
Qt GUI library.

Alternatives

Package Version Architecture Repository
libqt5gui5 - - -

Requires

Name Value
libGL.so.1 -
libQt5Core.so.5 -
libQt5DBus.so.5 -
libQt5PrintSupport.so.5 -
libQt5Svg.so.5 -
libQt5Widgets.so.5 -
libQt5Xml.so.5 -
libX11.so.6 -
libXext.so.6 -
libXrender.so.1 -
libc.so.6 -
libc.so.6(GLIBC_2.0) -
libc.so.6(GLIBC_2.1.3) -
libfontconfig.so.1 -
libfreetype.so.6 -
libgcc_s.so.1 -
libgcc_s.so.1(GLIBC_2.0) -
libglib-2.0.so.0 -
libgthread-2.0.so.0 -
libjpeg.so.8 -
libjpeg.so.8(LIBJPEG_8.0) -
libm.so.6 -
libm.so.6(GLIBC_2.0) -
libm.so.6(GLIBC_2.1) -
libpng12.so.0 -
libpng12.so.0(PNG12_0) -
libpthread.so.0 -
libpthread.so.0(GLIBC_2.0) -
libpthread.so.0(GLIBC_2.2) -
librt.so.1 -
libstdc++.so.6 -
libstdc++.so.6(CXXABI_1.3) -
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4) -
libtiff.so.3 -
libudev.so.0 -
libz.so.1 -
qt5-output-driver == 5.2.1-2:2012.0

Provides

Name Value
elf(buildid) == 62fed475556f17a7fd6e202090cea1add27d2f55
elf(buildid) == fb5f890c905cf393e4ad7f3e18d9296de120f60d
elf(buildid) == 8d106f4ba486f8123776633f1bdfed2aa7ee479c
elf(buildid) == aa5f3ca93918779bef89ee4519d58b2c5e812f24
elf(buildid) == 0b6c30b1f97070973886947ef6612fd429a6a9e7
elf(buildid) == abf518c10eff2b36f9fbdd961d84c713ac19ec8a
elf(buildid) == 15673666a1ee4a218174fb6a577ccbead1f27c34
elf(buildid) == c49ea0a9e66b5aa2f8ff11ac41b1eef6222645fa
elf(buildid) == 250bca6a24c4d811ea91e651f62d6883dd271db4
elf(buildid) == c59c755b0894e26b6f2ef660133bd7a62a1f8176
elf(buildid) == 303a1c2f7b34202fb56ac8df86a0e939699e0a3c
elf(buildid) == c9556707becf5568aa455de0c4e376f72b27a630
elf(buildid) == 44a78bfcb9190bc018730017633927db6c49a00c
elf(buildid) == cb0b197121af85aebe0e89bed1e58211c478bfa7
libQt5Gui.so.5 -
libcupsprintersupport.so -
libqevdevkeyboardplugin.so -
libqevdevmouseplugin.so -
libqevdevtabletplugin.so -
libqevdevtouchplugin.so -
libqgif.so -
libqico.so -
libqjpeg.so -
libqmng.so -
libqsvg.so -
libqt5gui5 == 5.2.1-2:2012.0
libqtga.so -
libqtiff.so -
libqwbmp.so -

Download

Type URL
Binary Package libqt5gui5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm
Source Package qt5-5.2.1-2.src.rpm

Install Howto

  1. Enable ROSA Contrib Updates repository on Install and Remove Software
  2. Update packages list:
    # urpmi.update -a
  3. Install libqt5gui5 rpm package:
    # urpmi libqt5gui5

Files

Path
/usr/lib/libQt5Gui.so.5
/usr/lib/libQt5Gui.so.5.2
/usr/lib/libQt5Gui.so.5.2.1
/usr/lib/qt5/plugins/iconengines
/usr/lib/qt5/plugins/platforminputcontexts
/usr/lib/qt5/plugins/platforms
/usr/lib/qt5/plugins/platformthemes
/usr/lib/qt5/plugins/generic/libqevdevkeyboardplugin.so
/usr/lib/qt5/plugins/generic/libqevdevmouseplugin.so
/usr/lib/qt5/plugins/generic/libqevdevtabletplugin.so
/usr/lib/qt5/plugins/generic/libqevdevtouchplugin.so
/usr/lib/qt5/plugins/imageformats/libqgif.so
/usr/lib/qt5/plugins/imageformats/libqico.so
/usr/lib/qt5/plugins/imageformats/libqjpeg.so
/usr/lib/qt5/plugins/imageformats/libqmng.so
/usr/lib/qt5/plugins/imageformats/libqsvg.so
/usr/lib/qt5/plugins/imageformats/libqtga.so
/usr/lib/qt5/plugins/imageformats/libqtiff.so
/usr/lib/qt5/plugins/imageformats/libqwbmp.so
/usr/lib/qt5/plugins/printsupport/libcupsprintersupport.so

Changelog

2014-04-10 - Andrey Bondrov <andrey.bondrov@rosalab.ru> 5.2.1-2
+ Revision: 72a90e8
- Fix .desktop files (again)

See Also

Package Description
libqt5gui5-directfb-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm DirectFB output driver for QtGui v5
libqt5gui5-linuxfb-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm Linux Framebuffer output driver for QtGui v5
libqt5gui5-minimal-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm Minimal (Framebuffer based) output driver for QtGui v5
libqt5gui5-offscreen-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm Offscreen output driver for QtGui v5
libqt5gui5-x11-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm X11 output driver for QtGui v5
libqt5help-devel-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm Development files for Qt Help
libqt5help5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm Runtime libraries for the Qt Help system
libqt5multimedia-devel-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm Development files for Qt Multimedia
libqt5multimedia5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm Qt Multimedia libraries
libqt5multimediaquick_p5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm Runtime support library for the Qt Multimedia Quick module
libqt5multimediawidgets-devel-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm Development files for the Qt Multimedia Widgets library
libqt5multimediawidgets5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm Qt Multimedia Widgets library
libqt5network-devel-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm Development files for version 5 of the QtNetwork library
libqt5network5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm Qt Networking library
libqt5nfc-devel-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.i586.rpm Development files for version 5 of the QtNfc library
Advertisement
Advertisement