lib64qt5webkit5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm


Advertisement

Description

lib64qt5webkit5 - Qt WebKit web browsing library

Property Value
Distribution ROSA Enterprise Desktop
Repository ROSA Contrib Updates x86_64
Package name lib64qt5webkit5
Package version 5.2.1
Package release 2-rosa.lts2012.0
Package architecture x86_64
Package type rpm
Installed size 33.99 MB
Download size 8.00 MB
Official Mirror mirror.rosalab.ru
Qt WebKit web browsing library.

Alternatives

Package Version Architecture Repository
lib64qt5webkit5 - - -

Requires

Name Value
libGL.so.1()(64bit) -
libQt5Core.so.5()(64bit) -
libQt5Declarative.so.5()(64bit) -
libQt5Gui.so.5()(64bit) -
libQt5Network.so.5()(64bit) -
libQt5OpenGL.so.5()(64bit) -
libQt5Positioning.so.5()(64bit) -
libQt5PrintSupport.so.5()(64bit) -
libQt5Qml.so.5()(64bit) -
libQt5Quick.so.5()(64bit) -
libQt5Script.so.5()(64bit) -
libQt5Sensors.so.5()(64bit) -
libQt5Sql.so.5()(64bit) -
libQt5WebKitWidgets.so.5()(64bit) -
libQt5Widgets.so.5()(64bit) -
libQt5XmlPatterns.so.5()(64bit) -
libX11.so.6()(64bit) -
libXcomposite.so.1()(64bit) -
libXext.so.6()(64bit) -
libXrender.so.1()(64bit) -
libc.so.6()(64bit) -
libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) -
libgcc_s.so.1()(64bit) -
libgio-2.0.so.0()(64bit) -
libglib-2.0.so.0()(64bit) -
libgmodule-2.0.so.0()(64bit) -
libgobject-2.0.so.0()(64bit) -
libgstapp-0.10.so.0()(64bit) -
libgstbase-0.10.so.0()(64bit) -
libgstinterfaces-0.10.so.0()(64bit) -
libgstpbutils-0.10.so.0()(64bit) -
libgstreamer-0.10.so.0()(64bit) -
libgstvideo-0.10.so.0()(64bit) -
libgthread-2.0.so.0()(64bit) -
libicudata.so.48()(64bit) -
libicui18n.so.48()(64bit) -
libicuuc.so.48()(64bit) -
libjpeg.so.8()(64bit) -
libjpeg.so.8(LIBJPEG_8.0)(64bit) -
libm.so.6()(64bit) -
libm.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) -
libpng12.so.0()(64bit) -
libpng12.so.0(PNG12_0)(64bit) -
libpthread.so.0()(64bit) -
libpthread.so.0(GLIBC_2.2.5)(64bit) -
libpthread.so.0(GLIBC_2.3.2)(64bit) -
librt.so.1()(64bit) -
librt.so.1(GLIBC_2.2.5)(64bit) -
libsqlite3.so.0()(64bit) -
libstdc++.so.6()(64bit) -
libstdc++.so.6(CXXABI_1.3)(64bit) -
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4)(64bit) -
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.15)(64bit) -
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9)(64bit) -
libxml2.so.2()(64bit) -
libxml2.so.2(LIBXML2_2.4.30)(64bit) -
libxml2.so.2(LIBXML2_2.6.0)(64bit) -
libxml2.so.2(LIBXML2_2.6.6)(64bit) -
libxslt.so.1()(64bit) -
libxslt.so.1(LIBXML2_1.0.11)(64bit) -
libxslt.so.1(LIBXML2_1.0.22)(64bit) -
libxslt.so.1(LIBXML2_1.0.24)(64bit) -
libxslt.so.1(LIBXML2_1.1.9)(64bit) -
libz.so.1()(64bit) -
libz.so.1(ZLIB_1.2.0)(64bit) -

Provides

Name Value
elf(buildid) == b5990fd5ef21992829350b5dfc2ff574cb4de6d1
elf(buildid) == 3246893ec4deeab00ddc0fd39c64061521b84e56
elf(buildid) == 5569659aafabded9d937a9957efdb42998edf1b0
elf(buildid) == 7e4b2339a553788935095a11d0448eec06220709
elf(buildid) == 80aa7bfcfe27ef31d833a075a34ca2d73c7466da
elf(buildid) == b4cfaf84a64a7abca2eb25e39cc3a2b60c1a0f24
lib64qt5webkit5 == 5.2.1-2:2012.0
libQt5WebKit.so.5()(64bit) -
libqmlwebkitexperimentalplugin.so()(64bit) -
libqmlwebkitplugin.so()(64bit) -

Download

Type URL
Binary Package lib64qt5webkit5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm
Source Package qt5-5.2.1-2.src.rpm

Install Howto

  1. Enable ROSA Contrib Updates repository on Install and Remove Software
  2. Update packages list:
    # urpmi.update -a
  3. Install lib64qt5webkit5 rpm package:
    # urpmi lib64qt5webkit5

Files

Path
/usr/lib64/libQt5WebKit.so.5
/usr/lib64/libQt5WebKit.so.5.2
/usr/lib64/libQt5WebKit.so.5.2.1
/usr/lib64/qt5/imports/QtWebKit/libqmlwebkitplugin.so
/usr/lib64/qt5/imports/QtWebKit/plugins.qmltypes
/usr/lib64/qt5/imports/QtWebKit/qmldir
/usr/lib64/qt5/libexec/QtWebPluginProcess
/usr/lib64/qt5/libexec/QtWebProcess
/usr/lib64/qt5/qml/QtWebKit/libqmlwebkitplugin.so
/usr/lib64/qt5/qml/QtWebKit/qmldir
/usr/lib64/qt5/qml/QtWebKit/experimental/libqmlwebkitexperimentalplugin.so
/usr/lib64/qt5/qml/QtWebKit/experimental/qmldir

Changelog

2014-04-10 - Andrey Bondrov <andrey.bondrov@rosalab.ru> 5.2.1-2
+ Revision: 72a90e8
- Fix .desktop files (again)

See Also

Package Description
lib64qt5webkitwidgets-devel-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm Development files for the Qt WebKit Widgets library
lib64qt5webkitwidgets5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm Qt WebKit Widgets library
lib64qt5widgets-devel-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm Development files for version 5 of the QtWidgets library
lib64qt5widgets5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm Qt Widget library
lib64qt5x11extras-devel-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm Development files for the QtX11Extras library
lib64qt5x11extras5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm Qt X11 Extras library
lib64qt5xml-devel-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm Development files for version 5 of the QtXml library
lib64qt5xml5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm Qt XML library
lib64qt5xmlpatterns-devel-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm Development files for Qt's XSLT engine
lib64qt5xmlpatterns5-5.2.1-2-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm Qt XSLT engine
lib64qtexengine-devel-0.2-1-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm Development files for qtexengine
lib64qtexengine1-0.2-1-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm Libraries for qtexengine
lib64qtweetlib-devel-0.5.0-1-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm C++ Qt based Twitter library
lib64qtweetlib1-0.5.0-1-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm C++ Qt based Twitter library
lib64quagga-devel-0.99.18-1-rosa.lts2012.0.x86_64.rpm Header and object files for quagga development
Advertisement
Advertisement